Back to news

Uitnodiging informatie bijeenkomst #2: Herontwikkeling Veerdijk 44

14 maart 2022

Urban Fabric Development nodigt buurtbewoners en belanghebbenden uit voor een tweede informatiebijeenkomst op 6 april 2022 over de herontwikkeling van Veerdijk 44 te Wormer. In deze bijeenkomst geeft de ontwikkelaar een toelichting op de laatste stand van zaken wat betreft de herontwikkeling van deze kavel.

 

Urban Fabric Development _ projecten_Veerdijk stellenbosch_veerdijk 44_schilderij

 

Tijdens de bijeenkomst zal de betrokken architect Donna van Milligen Bielke contouren van het volume van het gebouw tonen en zal zij ingaan op de keuzes die ze tijdens het schetsproces heeft gemaakt. Ontwikkelaar Jan Thijs Klaassen zal de voortgang van het project toelichten. Tevens wordt publiek de gelegenheid geboden om vragen te stellen. De bijeenkomst is een vervolg op de eerdere buurtbijeenkomst waarin een kennismaking met omwonenden centraal stond. Toen is er vanuit bewonersperspectief geïnventariseerd welke kansen en uitdagingen er liggen voor de ontwikkellocatie. Daarna is een klankbordgroep opgericht en hebben er drie sessies plaatsgevonden waarin de klankbordgroep geconsulteerd is over de vormgeving van het volume van het gebouw, het programma, de parkeerproblematiek, de ontsluiting en de manier waarop het gebouw aansluit op de bestaande omgeving.

Benieuwd wat deze herontwikkeling inhoudt? Meldt u zich dan uiterlijk 2 april aan voor deelname aan deze bijeenkomst via https://informatiebijeenkomst2veerdijk44.eventbrite.nl

Informatiebijeenkomst #2: Herontwikkeling Veerdijk 44
Woensdag 6 april 19:30u met aansluitend borrel
Locatie: De Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
Meer informatie over dit project: www.urban-fabric.nl

Kunt u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen aan de Veerdijk? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Inschrijven kan via veerdijkwormer@urban-fabric.nl o.v.v. Inschrijven nieuwsbrief.

Beeld:
Herontwikkeling Veerdijk 44: impressie van het volume, het betreft niet een architectonisch ontwerp