Terug naar projecten

Het Havenplot

Valschermkade - Amsterdam

Urban Fabric Development_Het Havenplot_render zonneschijn appartementen

In het kort

De Schinkelhaven als kloppend hart van het Schinkelkwartier

In het Amsterdamse Schinkelkwartier wordt op dit moment met name gewerkt. Van oudsher is deze stadsrand gericht op bedrijvigheid. Ook het kantoor van Urban Fabric is er gevestigd. In de komende jaren gaat hier verandering in komen.

Om de huisvestingsbehoefte tegemoet te komen heeft de gemeente als ambitie om in deze nieuw te ontwikkelen stadswijk tussen Nieuw-West en Zuid ongeveer 11.000 woningen bij te bouwen. Urban Fabric vindt het belangrijk om functies te mengen en wonen, werken en recreëren te verweven. De locatie van ons kantoor gaan wij daarom herontwikkelen tot een mixed use gebouw met een levendige plint zodat straks de Schinkelhaven het kloppend hart wordt van het nieuwe Schinkelkwartier.

Urban Fabric Development_projecten_Valschermkade_havenplot

Fase 1 Ontrafelen

De Valschermkade: middenin creatieve hotspot

Op bedrijventerrein Schinkel vinden 250+ bedrijven hun thuis, variërend van een rumdistilleerderij, klimhal en club, tot platenlabels, reclamebureaus en het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Deze diverse mix aan bedrijven is gehuisvest in kleinschalige bedrijfspanden verspreid door het gebied. Industriële gebouwen met karakteristieke sheddaken en loodsen domineren het straatbeeld.

De Valschermkade is centraal gelegen in het deelgebied Schinkelhaven dat onderdeel is van het grotere plan Schinkelkwartier. Het Havenplot ligt aan de Valschermkade en heeft daardoor een unieke locatie. Het gebouw ligt enerzijds aan de A10 en is goed zichtbaar vanaf de ring. De kavel grenst daarnaast aan de haven die in verbinding staat met de Westlandgracht, de binnenstad en de Nieuwe Meer. Deze insteekhaven wordt in de toekomst vergroot en uitgebreid met voorzieningen zodat de Schinkelhaven de publiekstrekker wordt van het nieuwe makersdistrict.

3 Urban Fabric Development_projecten_havenplot_ creatieve hotspot

Fase 2 Ontwikkelen

Toevoegen van woningen en nieuwe voorzieningen

In de Schinkelhaven wordt nu nog weinig gewoond, maar de gemeente heeft de ambitie om daar verandering in te brengen. Met de komst van woningen zullen ook de basisvoorzieningen moeten worden uitgebreid. Wij delen deze ambities met de gemeente en dragen met Het Havenplot als mixed use gebouw met een divers programma bij aan de ontwikkeling van de Schinkelhaven tot een creatieve hub die gericht is op wonen én werken.

Publiekstrekkende bedrijven kunnen zich vestigen in de commerciële plint van het gebouw. Diverse entrees maken de straat levendig. De zijde van het gebouw aan de Schinkelhaven willen we ontwerpen als een groene en stedelijke omgeving waar mensen kunnen genieten van de zon en het water. Ook in onze ontwikkeling stimuleren wij de ‘bereikbare’ stad en voegen we aan ons concept gezonde mobiliteit toe in de vorm van onder andere een adres aan de snelfietsroute, goed bereikbare fietsenstallingen en elektrische deelauto’s.

4 Urban Fabric Development - projecten - havenplot _ community omgeving kade

Fase 3 Ontketenen

Een gebouw dat de buurt gaat verlevendigen

Door het toevoegen van woningen en een actieve plint maken wij de publieke ruimte rondom de haven aantrekkelijk en verlevendigen wij de buurt. Het gebouw wordt het middelpunt van de Schinkelhaven en krijgt misschien zelfs een publiek toegankelijke rooftop met een skybar, expositieruimte, wellness of daktuin.

Architectenbureau vurb architects tekende de eerste schetsen voor het ontwerp waarin de menselijke maat een belangrijke rol speelt. Tijdens de ontwikkelfase streven we naar de kwaliteiten van een organisch gegroeide stad, met haar gevarieerde straatbeeld, afwisseling en levendigheid. Zo zetten we er met Het havenplot op in dat het dé ontmoetingsplek van de wijk wordt. Horeca of een groen terras in de zon gaat de reuring brengen die je van een stedelijke havenkom mag verwachten. Met het ontwerp verbeteren we niet alleen de sociale interactie in de buurt, maar ook binnenin het gebouw tussen de gebruikers onderling.

5 Urban Fabric Development - projecten - havenplot _ horeca gezellig koffie kade