Terug naar Visie

Onze filosofie

Introductie

We willen bijdragen aan een gezonde en gelukkige leefomgeving

In alle projecten van Urban Fabric proberen we zo gezond en duurzaam mogelijke condities te scheppen. Daarbij richten we ons op drie thema’s: interactie, beweging en groen. We verweven deze thema’s in onze projecten in de overtuiging dat duurzaam en doordacht investeren in een gezonde leefomgeving waarde oplevert voor iedereen.

Interactie

Een levendige en betrokken buurt is de basis van gelukkig samen zijn

Onderdeel zijn van een gemeenschap draagt bij aan de gezondheid en het geluk van de mens. Sociale contacten zijn hierbij essentieel. Daarom vinden wij het belangrijk om in onze projecten verbondenheid met de buurt te faciliteren, en op wijk- en gebouwniveau wonen, werken en recreëren te combineren. Wij ontwikkelen toegankelijke gebouwen die de buurt verlevendigen en haar bewoners verbinden met anderen. Onze gebouwen zorgen voor contact, verbondenheid en diversiteit. Een gemengde buurt met verrassingen en variatie nodigt uit tot verkenning en spontane ontmoetingen en brengt groei en ontwikkeling met zich mee.

Urban Fabric Development_Onze filosofie_interactie

Beweging

Door in te zetten op goede bereikbaarheid brengen we de stad in beweging

Als bedrijf richten wij onze projecten in met aandacht voor beweging en gezonde mobiliteit, want een gezonde stad is een bereikbare stad; een stad waarin je je makkelijk en actief kunt voortbewegen. Wij zijn voorstander van een levendige plint met voorzieningen voor (buurt)bewoners. Voorzieningen op loop- en fietsafstand levert de gebruiker namelijk meer lichaamsbeweging op. Voor de stad betekent dit minder verkeer en dus minder ruimtegebruik. Dat levert voor de bewoners meer bewegingsvrijheid op. In onze projecten bieden wij ook ruimte aan prominente plekken voor fietsenstallingen en uitnodigende trappenhuizen, oplaadpunten voor e-bikes en aanbod van elektrische deelauto’s. Op deze manieren brengen we de stad in gezonde beweging.

Urban-Fabric-Development-Visie-Filosofie-Vrouw-op-fiets-Gezonde-mobiliteit-fietsen-bewegen

Groen

Bouwen met aandacht voor de natuur zorgt voor een gezonde stad

Een duurzame buurt begint bij het bouwen ervan en genoeg groen is essentieel voor een goede en gezonde leefomgeving. In onze projecten maken we daarom ruimte voor groene tuinen, daken, gevels en terrassen. Wij halen de natuur naar de stad en ontwerpen omgevingen om in te ontspannen, te sporten en te spelen. Een gezonde leefomgeving betekent ook duurzaam bouwen. Daarom maken we in al onze projecten zoveel mogelijk gebruik van circulaire materialen, slimme oplossingen en duurzame systemen.

4 Urban Fabric Development - Visie - Proces - ontketenen positieve impact trots KLEIN