Terug naar nieuws

Inloopavond voorontwerp bestemmingsplan Veerdijk

16 november 2022

Wat is het plan voor de herontwikkeling van Veerdijk 44 en wat zijn de effecten van deze herontwikkeling op de omgeving als je het hebt over wind, zon, flora en fauna, geluid, verkeer en parkeren? Voor het project Stellenbosch in Wormer lieten wij specialistisch onderzoek doen naar een aantal specifieke onderwerpen. De uitkomsten van deze onderzoeken delen we op woensdag 30 november tijdens een inloopavond voor de buurt.

 

Urban Fabric Development _ Nieuws _ Wormer kaart ontrafelen

In de aanloop naar een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie heeft Urban Fabric Development een aantal onderzoeken door derden laten uitvoeren. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan en gaan over onderwerpen die mogelijk effect kunnen hebben op de omgeving. Het ontwerp bestemmingsplan ligt naar verwachting eind februari ter inzage en kan worden geraadpleegd op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf dan is er ook de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Dat betekent dat de gemeente uw mening kan meewegen bij het nemen van het besluit.

Wilt u een persoonlijke toelichting ontvangen op de resultaten van deze onderzoeken? Dan bent u van harte welkom om op woensdag 30 november ergens tussen 17:00u en 19:00 uur binnen te lopen bij De Stoomhal, Pakhuisplein 44 te Wormer.