Terug naar projecten

De Kwartiermaker

Haarlemmerweg - Amsterdam

1 Urban Fabric Development - Fabric 2 - De Kwartiermaker groen planten

In het kort

Icoon voor onderscheidend district

De Kwartiermaker ligt aan de Haarlemmerweg: op het hoekpunt van bedrijventerrein Westerkwartier en de Brettenzone, de groene long van Amsterdam-West. Deze locatie wordt herontwikkeld tot een multifunctioneel gebouw van 11.000 m2 BVO waar een mix van werken, maken, horeca en cultuur de boventoon voert.

Het gebouw gaat (creatieve) bedrijven huisvesten die de stad bedienen en verzorgen. Urban Fabric kiest specifiek voor een markant ontwerp met divers programma om het ‘gesloten’ bedrijventerrein Westerkwartier van een gezicht te voorzien en een impuls te geven. Met het stapelen van bedrijfsruimtes dragen we tevens bij aan de ambitie van de gemeente voor een organische verdichting van dit bedrijventerrein.

 

Urban Fabric Development_ projecten_ De kwartiermaker_ Binnenplaats kunst samenkomen

Fase 1 Ontrafelen

Westerkwartier: van gesloten bedrijventerrein naar levendig verblijfsgebied

Een voor veel Amsterdammers onbekend gebied: bedrijventerrein Westerkwartier. Een binnenstedelijk bedrijventerrein dat uniek is voor de stad maar dat ondanks de centrale locatie toch weinig bekendheid geniet. Ondernemers uit het gebied vinden die geslotenheid een nadeel.

Ook de bereikbaarheid en uitstraling kan volgens deze diverse groep van gebruikers beter. Volgens sommigen spreekt de architectuur er weinig tot de verbeelding. ’s Avonds is het er rustig op straat en kan er een onveilig gevoel heersen. Er is behoefte aan meer functiemenging, ook vanwege het ‘eyes on the street’-principe. Hiermee kan de verblijfskwaliteit in het gebied verbeterd worden. Allemaal kansen die zijn beschreven in de kansenkaart die Urban Fabric samen met ondernemers uit het gebied en de gemeente opstelde na een uitgebreide inventarisatie.

3 Urban Fabric Development_projecten_kwartiermaker__analyse

Fase 2 Ontwikkelen

Een mix die aansluit op de omringende stad

Na het ‘ontrafelen’ van het gebied is duidelijk wat nodig is voor de herontwikkeling van de locatie aan de Haarlemmerweg / Vredenhofweg: een krachtig accent dat de schakel vormt tussen de bedrijven uit het gebied, de omringende stad en de publieke groene zone.

Van een haast onzichtbare locatie moet deze plek een kwartiermaker worden; een plek waar mensen graag willen werken, wonen en verblijven. Samen met architectenbureau Mecanoo ontwierp Urban Fabric om die reden De Kwartiermaker: een multifunctioneel gebouw met een programma van werken, maken, horeca en cultuur dat aansluit op de omringende stad. Het nieuwe gebouw moet een landmark worden, een stedenbouwkundig baken dat aankondigt wat er in het achterliggende binnengebied en de naburige gebouwen plaatsvindt.

4 Urban Fabric Development - projecten - De Kwartiermaker _ fase 2

Fase 3 Ontketenen

Het gebouw als aanjager van het kwartier

De naam De Kwartiermaker zegt het al; mensen en functies laten samenkomen in en rond het gebouw, een plek die waarde creëert voor het hele gebied.

De Kwartiermaker gaat een aanjager zijn voor het Westerkwartier. Urban Fabric wil in het gebouw bedrijven samenbrengen die hun wortels hebben in de stad en elkaar inspireren en uitdagen tot het maken van nieuwe, aansprekende producten. Het openbare programma zorgt voor een wisselende activiteit in niet alleen de plint, maar om en door het gebouw heen en biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Belangrijk hierbij is de toegankelijke plint met haar openbare trap richting het publiek toegankelijke dak waar een pop-up programma met horeca voor een waardevolle invulling voor het gebied zorgt. Gedurende de dag vinden zo verschillende doelgroepen hun plek. Hiermee ontketent De Kwartiermaker als levendig gebouw ontmoeting, activiteit en innovatieve productiviteit.

5 Urban Fabric Development - projecten - De Kwartiermaker _ fase 3