Back to stories

“Maak het Westerkwartier bijzonder, de plekken toegankelijk en de straat bruisend.”

Urban Fabric Development_nieuws_Jurriaan van Agthoven_De Kwartiermaker als aanjager van het Westerkwartier

“Maak het Westerkwartier bijzonder, de plekken toegankelijk en de straat bruisend.” Dat zegt Jurriaan van Agthoven – projectontwikkelaar bij Urban Fabric Development – over de ontwikkeling van het Westerkwartier in Amsterdam. Hij wil van dit binnengebied een levendige omgeving maken die aansluit op de omringende stad. De Kwartiermaker, een multifunctioneel gebouw ontworpen door architectenbureau Mecanoo, moet deze verandering op gang brengen.

Het Westerkwartier is zelfs voor Amsterdamse begrippen redelijk onbekend terrein; een afgezonderd bedrijventerrein aan de Haarlemmerweg, ingeklemd tussen het Westerpark en het Marktkwartier. Jurriaan kent dit gebied als geen ander. “Toen ik nog voor de gemeente Amsterdam werkte, was het Marktkwartier één van mijn projecten. Het is heel leuk om nu in een andere hoedanigheid terug te zijn in dit gebied en deze ontwikkeling vanaf de andere kant verder vorm te kunnen geven.”

Jurriaan werkt nu als ontwikkelaar, samen met de Gemeente en lokale ondernemers, aan een kansenkaart die de behoeftes en mogelijkheden van het Westerkwartier in beeld brengt. “Uit deze kansenkaart blijkt dat het belangrijk is om levendigheid in het gebied te creëren en verschillende functies te mengen om ontmoeting te stimuleren. Het Westerkwartier moet een verblijfsgebied worden waar het prettig vertoeven is. Niet een plek waar je moet zijn, maar een plek waar je graag wil zijn.”

 

Eerst ontrafelen, dan ontwikkelen
Samen met lokale partijen is Jurriaan vanuit Urban Fabric Development bezig met wat hij ‘ontrafelen’ noemt: “We zijn het gebied aan het ontdekken. Waar is behoefte aan en wat is er nodig om die verbinding met de omringende stad te maken? Wat er is moeten we benutten, wat er verder nodig is toevoegen.” Als ontwikkelaar wil Jurriaan daarom voortbouwen op bestaande functies. “We hebben de ambitie om de identiteit van het Westerkwartier als dynamisch verzorgend bedrijventerrein te verstevigen. We willen het ruimtelijk DNA van de omgeving koppelen aan maatschappelijke ambities als diversiteit, duurzaamheid, mobiliteit en gezonde verstedelijking.”

Om verbinding te leggen met de bewoners, bedrijven en gebruikers is een kwartiermaker nodig. Vandaar de naam van het nieuw te ontwikkelen multifunctionele gebouw. “De Kwartiermaker brengt de eerder genoemde elementen tot bloei en versterkt en verbindt de bestaande kwaliteiten van de omgeving. Met de komst van dit gebouw kan het Westerkwartier zich geleidelijk en organisch gaan ontplooien tot een duurzaam gebied dat de stad omarmt en klaar is voor de toekomst. De Kwartiermaker zal de lokale opgave een sterke kwaliteitsimpuls geven.”

 

“Maak de plekken toegankelijk”
Volgens de ontwikkelaar moet het Westerkwartier voor een breder publiek toegankelijk worden. “Er moeten plekken komen om te verblijven en elkaar te ontmoeten. De ruimte moet beter worden benut, bijvoorbeeld door dubbel ruimtegebruik en functies als een avondprogramma toe te voegen. Dat verbetert de verbinding met de omgeving én de sociale veiligheid in het gebied.” Een actieve plint kan hierin volgens hem goed werken. “Nu heerst er vooral een monocultuur met gesloten plinten. Dat kan diverser en transparanter. Gebieden en gebouwen met gemengde functies hebben de toekomst. Dit gebied heeft echt een kwartiermaker nodig. De Kwartiermaker wordt een mixed-use gebouw en is daarmee de aanjager van het nieuwe Westerkwartier.” Lees hier meer over onze ambities voor deze locatie.