Senior projectontwikkelaar

Vacature

Wij zoeken een ervaren ‘nieuwe generatie’ projectontwikkelaar

De Senior Projectontwikkelaar stuurt bestaande en nieuwe projecten (verder) aan, begeleidt en ontwikkelt, binnen de daartoe gestelde normen rond kwaliteit, doorlooptijd en winstgevendheid. De projectontwikkelaar vervult de rol van ‘creator’. Binnen de complexe context van het project is hij/zij de spin in het web. Hij/zij anticipeert op toekomstige ontwikkelingen en op kansen en problemen en draagt inventieve oplossingen aan.

 

Urban Fabric Development _ vacature _ senior projectontwikkelaar

Kernactiviteiten

Kernactiviteiten van de Senior Projectontwikkelaar zijn:

Het aansturen van het planproces

 • Het afstemmen van het planproces (planning) met alle betrokken partijen (waaronder klanten, overheid en private partijen) in de samenwerking;
 • Het bewaken van de voortgang van het planproces en de daarvoor gemaakte afspraken binnen een overlegstructuur met de betrokken partijen;
 • Het coördineren van ondersteunende werkzaamheden binnen Urban Fabric en extern;
 • Het opstarten van de RO-procedure (Ruimtelijke Ordening) en het bewaken van de voortgang hierin;
 • Het bewaken van de samenhang in het project tussen programma, planning, exploitatie, marktbenadering en ruimtelijke kwaliteit;
 • Het aantrekken en aansturen van benodigde betrokken partijen (in- en extern).

 

Het (uit-) ontwikkelen van het project

 • Het opstellen van het Programma van Eisen en van een globale kostenopstelling;
 • Het optimaliseren van het ontwerp gedurende de ontwerpfasen;
 • Het verkrijgen van de bouwvergunning en het zorgdragen voor een vloeiende overdracht van het project naar de aannemer;
 • Het onderhandelen over, en komen tot, contractvorming (grond, samenwerking, realisatie, exploitatie);
 • Het onderhouden van contacten met overheden, beleggers, technische adviseurs e.d., en met de aannemer en het verzorgen van presentaties en het geven van toelichting op concrete projectplannen bij deze partijen om kansen te creëren en beslissers te beïnvloeden;
 • Het zorgdragen voor kwaliteit- en voortgangsbewaking gedurende het ontwikkeltraject en het toetsen hiervan aan de wensen van overheden en klanten/eindgebruikers;
 • Het i.s.m. de partner/financieel specialist doorrekenen van de financiële modellen en het gedurende het project zorgdragen voor continue bewaking van de kosten en het tijdig signaleren van afwijkingen, vanuit het perspectief van de financiële haarbaarheid van het project.

 

Overige activiteiten

 • Het operationeel aansturen van de aannemer (voorbereiding);
 • Het gedurende het ontwikkelproces rapporteren aan de partner(s);
 • Het volgen én bijhouden van relevante trends en marktontwikkelingen;
 • Het signaleren en bijhouden van nieuwe ontwikkelingen in de bouw- en ontwikkeling (planformules, prijsvorming, planning etc.) en het adviseren hierover aan de partner(s) en andere belanghebbenden;
 • Het opbouwen en onderhouden van een uitgebreid relevant netwerk van relaties met partijen o.a. door het bijwonen van diverse overleggen, bijeenkomsten, PR-activiteiten e.d.

   

  Gevraagde kwaliteiten

  De gewenste Senior Projectontwikkelaar is een echte multifunctionele project- en procesmanager en beschikt over bij voorkeur:

  Kennis/kunde

  • Academisch werk- en denkniveau (Bouw en Vastgoed);
  • Kennis van en visie op de huisvestingsmarkt van Woningen, Kantoren en Winkels;
  • Kennis van en ervaring met multifunctionele projecten en gebiedsontwikkelingen;
  • Kennis van de key players en stakeholders in deze markt (netwerk);
  • Ruime ervaring vanuit een soortgelijke positie en branche in het ontwikkelen van (complexe) projecten (vooral binnenstedelijk) en het aansturen van mensen en processen;
  • Kennis van opstalexploitaties en financiële modellen;
  • Voldoende relevante (commerciële, sociale, juridische, financiële en technische) kennis van en ervaring met deze projecten en processen;
  • Goede kennis van en inzicht in relevante wet- en regelgeving, bouwtechnische ontwikkelingen en bestuurlijke processen;
  • Uitgebreid relevant netwerk.

  Kenmerken/Vaardigheden/Competenties

  • Commercieel en onderhandelingsvaardig, stevig, ondernemer;
  • Analytisch, overzicht, plannen, bewaken, besluitvaardig;
  • Communicatief sterk (NL + ENG), rapporteren;
  • Initiatiefrijk, creatief, innovatief en flexibel;
  • Klant-, markt- en resultaatgerichte project-/procesmanager;
  • Sociaal-communicatieve (netwerk-)vaardigheden (verbaal/overtuigingskracht/impact);
  • Moderne (people-)management- en coachvaardigheden.

  Met andere woorden: een plezierig mens!

  Over Urban Fabric

  Urban Fabric Development richt zich als projectontwikkelaar ‘pur sang’ op complexe stedelijke ontwikkelopgaves. Steeds met een focus op het bieden van integrale oplossingen op maat, bij specifieke huisvestingsbehoefte. Zo creëert Urban Fabric plaatsen en gebieden in en rond steden waar mensen graag willen zijn, graag willen wonen en graag willen werken, én waar die mensen ook duurzaam bij betrokken zijn.

  Urban Fabric hanteert een heldere werkwijze; efficiëntie en effectiviteit gericht op het bieden van oplossingen. Altijd rekening houdend met de verschillende belangen van de betrokken partijen. Geen snelle winsten ten koste van anderen. Mobiliteit, technologie en duurzaamheid spelen een doorslaggevende rol in de businesscases van Urban Fabric (en haar samenwerkingspartners).

  Urban Fabric doet daarbij zaken met relaties die zich hebben bewezen in de markt, die kwaliteit bieden, integer zijn en vertrouwen hebben opgebouwd. Urban Fabric heeft de ambitie om bijzondere projecten te ontwikkelen. Projecten om trots op te zijn, omdat ze de leefomgeving op verschillende niveaus verbinden en verrijken. Urban Fabric ziet veel (binnen-)stedelijke kansen. De afgelopen periode heeft zij diverse projecten geacquireerd die vanuit concept moeten worden uitontwikkeld en richting realisatie moeten worden gebracht. Daarom is er een nieuwe vacature opengesteld voor Senior Projectontwikkelaar.

  Bij Urban Fabric werken nu een kleine 10 medewerkers. Voor dit jonge team is een groei tot 15-20 medewerkers voor de komende jaren voorzien. Het kantoor is gevestigd in het Schinkelkwartier in Amsterdam.

  Sollicitatieprocedure

  Ben jij die ervaren ‘nieuwe generatie’ projectontwikkelaar? Wil jij Urban Fabric Development versterken om samen de stad een stukje beter te maken? Dan dagen wij je uit om te solliciteren! Een uitgebreidere vacature-omschrijving is op te vragen bij Marc Kraan van Havestate Executive Search. Hij verzorgt de Werving en Selectie voor deze functie. In de regel vinden twee gespreksronden en een arbeidsvoorwaardengesprek plaats met voorgestelde kandidaten.

   

  Interesse? Meer Informatie?

  Marc Kraan – Havestate Executive Search
  00 31 6 53470159
  mkraan@havestate.nl